پروژه های انجام شده

/پروژه های انجام شده

پروژه مجتمع فرهنگی ورزشی جامعه الزهرا قم

اجرای لوله کشیها و نصب و راه اندازی کامل تصفیه خانه استخرها ، جکوزی ، حوضچه آبسرد و سونا مجتمع فرهنگی ورزشی جامعه الزهرا قم 1386-1387.

پروژه مجتمع مسکونی نارنجستان سعادت آباد

اجرای کامل تاسیسات تهویه و موتورخانه و نصب و راه اندازی کامل تصفیه خانه استخر، جکوزی و سونا مجتمع مسکونی 36 واحدی نارنجستان سعادت آباد 1384 .

پروژه شهدای هفت تیر

اجرای کامل تاسیسات تهویه و موتورخانه و اجرای لوله کشیها و نصب و راه اندازی کامل تصفیه خانه استخر، جکوزی و سونا مجتمع پزشکی ورزشی و آب درمانی شهدای هفت تیر 1381- 1383.