توضيحات پروژه

اجرای لوله کشیها و نصب و راه اندازی کامل تصفیه خانه استخرها ، جکوزی ، حوضچه آبسرد و سونا مجتمع فرهنگی ورزشی جامعه الزهرا قم ۱۳۸۶-۱۳۸۷٫