توضيحات پروژه

اجرای کامل تاسیسات تهویه و موتورخانه و اجرای لوله کشیها و نصب و راه اندازی کامل تصفیه خانه استخر، جکوزی و سونا مجتمع پزشکی ورزشی و آب درمانی شهدای هفت تیر ۱۳۸۱- ۱۳۸۳٫