توضيحات پروژه

مبدل حرارتی زودیاک (ZODIAC)

برای انتخاب سیستم مناسب یک استخر شما به یک سری اطلاعات اولیه استخر مورد نظرتان نیاز دارید:

  1. متراژ استخر برحسب متر مکعب
  2. محدوده دفعات استفاده
  3. آمار دمای آبی که قرار است به آن دست پیدا کنید برحسب درجه سانتی گراد

این پارامترهای ساده به شما کمک می کند تا سایز سیستم گرمایش خود را به درستی انتخاب کنید.

امکانات سیستم گرمایش وابستگی زیادی به منبع انرژی ای که شما استفاده می کنید دارد.

حفظ دمای استخر به صورت اتوماتیک و اقتصادی

کارکرد بسیار آرام

طراحی به صورت عمودی جهت کاهش فضای اشغال شده