برند های مبدل ها

مبدل های استخر

انواع گرمکن ها یا مبدل های حرارتی استخر

برای تامین ظرفیت گرمایی مورد نیاز استخرها می توان از انواع گرمکن ها یا دیگ های مختلف استفاده کرد.

  • گرمکن های گازسوز
  • گرمکن های الکتریکی
  • گرمکن های خورشیدی

از این میان گرمکن های خورشیدی به دلیل زمان طولانی تر مورد نیاز برای گرم کردن آب استخر، معمولا در کاربردهای دایمی مناسب تر هستند. طراحی اکثر گرمکن های استخر به گونه ای است که دمای آب خروجی از آن ها به اندازه ۵-۱۰C بالاتر از دمای آب ورودی به آن خواهد بود. بنابراین در این گرمکن ها، کنترل دمای آب به جای تنظیم مستقیمدما بر مبنای تنظیم جریان صورت می گیرد. این چنین است که با ثابت نگه داشتن جریان آب ورودی به مبدل، دمای آب گرم خروجی از آن نیز ثابت می ماند. در دماهای بیش از ۴۶C ، مواد معدنی و ذرات معلق موجود در آب بر جداره داخلی مبدل رسوب می کنند. ضمن آنکه شدت جریان آب عبوری از این واحدها در لوله های (۱ ½”)  و ۲” به ترتیب نباید از ۱۰۰gpm و ۱۲۵ gpm بیشتر باشد. در جریان های بالاتر از محدوده یاد شده باید از یک مسیر کنار گذر استفاده شود.

گرمکن های گازسوز

یکی از انواع گرمکن های مورد استفاده در استخرها، گرمکن های گازسوز هستند که در آن ها از گاز طبیعی یا پروپان به عنوان سوخت استفاده می شود. ساختار کلی گرمکن های گاز سوز گرمکن های به گونه ایست که آب از یک دریچه به مبدل حرارتی وارد می شود. به طور کلی مبدل های حرارتی دو مدار گردش سیال دارند که در یکی از آن ها آب حاصل از تجهیزات مولد و در دیگری آب گرم تجهیزات تبادل حرارت در گردش است. این مبدل از نوع پوسته _ لوله و گاهی از نوع مبدل های حرارتی صفحه ای است. اکثر مبدل های حرارتی امروزه از نوع چهارپاس هستند. به این معنی که در آن ها آب پیش از خروج از مبدل حرارتی، چهار بار طول لوله مبدل را طی می کند و در هر پاس بین آن ۳٫۴-۵C افزایش می یابد.  این دسته از مبدل های حرارتی معمولا به طور خودکار تمیز می شوند مگر در مواردی که مقدار کلسیم موجود در آب زیاد باشد، نیازی به تمیز کردن ندارند. البته در مواقعی که توازن شیمیایی آب برقرار نباشد احتمال بروز مشکلاتی مانند رسوب گرفتگی یا خوردگی مبدل حرارتی استخر بسیار زیاد است که نتیجه آن کاهش شدید بازده گرمکن خواهد بود. به همین دلیل است که گرمکن استخرها معمولا باید به صورت سالانه مورد بازدید و سرویس قرار گیرد.

به این ترتیب آب ورودی به  گرمکن پس از ورود به مبدل در داخل آن توزیع می شود و از طریق کلکتور پشتی مجددا به مدار مبدل باز گردانده می شود. به این ترتیب گرمای تولید شده به واسطه مشعل گرمکن از طریق مبدل حرارتی به آب استخر منتقل می شود. در نهایت با ورود مجدد آب به کلکتور مقابل، آب گرمکن از دریچه خروجی تخلیه می شود. با خروج آب گرم تولید شده از مبدل ممکن است با آب سرد استخر مخلوط شده و سپس به استخر ارسال شود.

مس یکی از عناصری است که ضریب انتقال حرارت بسیار بالایی دارد. به همین جهت است که مبدل های حرارتی از لوله های مسی ساخته می شود. برای افزایش سطح انتقال حرارت مبدل، لوله های مسی آن به صورت پره دار و به همراه تیغه های فلزی ساخته می شوند. بدین ترتیب گرمای ایجاد شده در گرمکن به واسطه احتراق سوخت به لوله های مسی و سپس آب جاری در آن ها منتقل می شود.

در کنار کلکتور گرمکن های گازسوز، یک شیر با بارگذاری فنری تعبیه می شود که نسبت به فشار سیال حساسیت بالایی دارد. این شیر برای مخلوط کردن آب سرد ورودی به گرمکن و آب سرد خروجی از آن در نظر گرفته می شود. با این روش می توان از گرم شدن بیش از حد آب خروجی جلوگیری کرد. یکی دیگر از اجزای گرمکن های گازسوژ، سینی مشعل است. سینی مشعل را به صورت یک مجموعه یکپارچه و مجزا از گرمکن جدا کرد. گرمکن های استخری متناسب با اندازه واحد مجهز به تعداد کافی مشعل هستند. مشعلی که در ابتدا قرار دارد مجهز به شمعکی است که روی آن قرار می گیرد. جریان گاز ورودی به مشعل ها از طریق شیر گاز گرمکن انجام می گیرد که خود این شیر توسط مدار کنترل تنظیم می شود.

گرمکن های گاز سوز در مقایسه با گرمکن های سوخت مایع آلایندگی کمتری را به همراه دارند. البته از دیدگاه زیست محیطی، تاثیر گازهای گلخانه ای تولید شده توسط این گرمکن ها همچنان پابرجاست.