پروژه های رویال استخر ایرانیان

 • اجرای کامل تاسیسات تهویه و موتورخانه و اجرای لوله کشیها و نصب و راه اندازی کامل تصفیه خانه استخر، جکوزی و سونا مجتمع پزشکی ورزشی و آب درمانی شهدای هفت تیر ۱۳۸۳-۱۳۸۱واقع در شریعتی پل رومی

 • اجرای لوله کشیها و نصب و راه اندازی کامل تصفیه خانه استخر و جکوزی هتل صادقیه مشهد۱۳۸۶-۱۳۸۷

 •  اجرای لوله کشیها و نصب و راه اندازی کامل تصفیه خانه استخرها ، جکوزی ، حوضچه آبسرد و سونا مجتمع فرهنگی ورزشی جامعه الزهرا قم ۱۳۸۷-۱۳۸۶

 • مشاوره و نظارت بر اجرای لوله کشیها و نصب و راه اندازی کامل تصفیه خانه استخرو جکوزی مجتمع های بزرگ تفریحی و اقامتی برجهای لارسی شمشک ۱۳۹۰-۱۳۸۷

 • نصب و راه اندازی تجهیزات مدرن ضدعفونی آب استخر عمومی شهید گل آور رشت جهاد سازندگی۱۳۸۹
 • نصب و راه اندازی تجهیزات مدرن تصفیه، ضدعفونی استخر ۱۲۵۰ متر مکعبی و جکوزی هواپیمایی هما فرودگاه مهرآباد ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹
 • طراحی واجرای لوله کشیها و نصب و راه اندازی کامل تصفیه خانه بر اساس استاندارد DIN آلمان استخرها و جکوزیها مجموعه های ورزشی خواهران و برادران دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ۱۳۹۰-۱۳۸۸

 • نصب و راه اندازی تجهیزات مدرن تصفیه، ضدعفونی و شفاف سازی آب استخرهای اصلی ، آب درمانی و جکوزی بر اساس استاندارد DIN آلمانمجموعه بین المللی پزشکی ورزشی سلامت بیهقی تهران ۱۳۹۰-۱۳۸۸

 • طراحی و اجرای لوله کشیها و نصب و راه اندازی کامل تصفیه خانه استخرها و جکوزیهای مرکز امیراباد شمالی – تحقیقات مخابرات ایران ۱۳۸۹-۱۳۹۰

 • طراحی ونصب و راه اندازی تجهیزات مدرن تصفیه، ضدعفونی و شفاف سازی آب استخرهای مجموعه ورزشی فتح دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ۱۳۹۱-۱۳۸۹

 • طراحی ونصب و راه اندازی تجهیزات مدرن تصفیه، ضدعفونی و شفاف سازی آب استخرهای هتل ۵ ستاره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ۱۳۹۱-۱۳۸۹
 •  طراحی ونصب و راه اندازی تجهیزات مدرن تصفیه، ضدعفونی و شفاف سازی و گرمایش آب استخربزرگسالان ،کودکان ، جکوزیها و حوضچه آبسرد استادیوم ورزشی باشگاه فولاد خوزستان اهواز ۱۳۹۱-۱۳۹۰

 • مشاوره و طراحی و نصب و راه اندازی کامل تصفیه خانه استخرها و جکوزی و حوضچه آبسرد هتل درویشی مشهد (اولین هتل فوق هوشمند ایران )۱۳۹۱-۱۳۸۹

 • طراحی و نصب و راه اندازی کامل تصفیه خانه استخرها و جکوزی و حوضچه آبسرد مجموعه ورزشی بنیاد شهید سمنان ۱۳۹۱-۱۳۹۰

 • مشاوره و طراحی و اجرای لوله کشیها و نصب و راه اندازی کامل تصفیه خانه استخرهای مجموعه های ورزشی شهرداری مناطق ۵ (یاس)، ۲۰ (مدرس)، ۲۲ (نور) تهران ۱۳۹۱-۱۳۸۹

 • مشاوره و طراحی و اجرای لوله کشیها و نصب و راه اندازی کامل تصفیه خانه استخرها، جکوزیها، سونا خشک و بخار بر اساس استاندارد DIN آلمان مجموعه ورزشی و پارک آبی شیرین شهر سنندج ۱۳۹۱-۱۳۸۹
 •  طراحی و اجرای تاسیساتو لوله کشیها و نصب و راه اندازی کامل تجهیزات آبنماهای مدرن میدان. ارغوان ، میدان یاس ، پارک فدک و پارک الهیه شهرک سبزدشت اسلام شهر ۱۳۹۱

 • طراحی واجرای لوله کشیها و نصب و راه اندازی کامل تصفیه خانه استخرها، جکوزیها و آبشارهای مدرن قطعه ۲۲ شهرک مهندسان محمود آباد ۱۳۹۱

فیلمی از اجرای تاسیسات